Домой Новости епархии Доцент Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара архієпископ Новомосковський Євлогій взяв участь...

Доцент Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара архієпископ Новомосковський Євлогій взяв участь у засіданні Галузевої експертної ради з галузі знань «Богослов’я»

Доцент Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара архієпископ Новомосковський Євлогій взяв участь у засіданні Галузевої експертної ради з галузі знань «Богослов’я»

18 червня 2021 року, в день віддання свята Вознесіння Господнього, о 14 годині у віртуальному просторі Національного агентства забезпечення якості вищої освіти відбулося зібрання галузевих експертів-богословів із порядком денним, що включав розгляд поточних справ акредитаційного процесу у богословській науково-освітній сфері та аналіз його цьогорічних результатів, досягнутих при встановленні ступеня відповідності освітніх програм спеціальності «Богослов’я», розроблених і запроваджених українськими закладами вищої освіти, якісним критеріям проектування та здійснення освітньої діяльності, визначеним законодавством України для всіх галузей знань як підстави і надання її суб’єктам права видавати дипломи про вищу освіту державного зразка, і підтвердження цієї діяльнісної прерогативи.

Учасником засідання, підсумкового для 2020/2021 академічного року, став і вікарій Дніпропетровської єпархії Української Православної Церкви архієпископ Новомосковський Євлогій, який працює у Галузевій раді з галузі знань 04 «Богослов’я» з часу її заснування, отримавши благословення Предстоятеля УПЦ Блаженнішого Онуфрія, Митрополита Київського і всієї України на виконання експертних повноважень та успішно пройшовши загальнодержавний конкурсний відбір як науково-педагогічний працівник – доцент кафедри філософії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат богослов’я, кандидат філософських наук, визнаний академічною спільнотою Дніпропетровщини авторитетним координатором діалогу світської і духовної науки й освіти, ініційованого в регіональному вимірі – як модель комунікації, спрямованої на возз’єднання раціональності та духовності, – Керуючим Дніпропетровською єпархією УПЦ митрополитом Дніпропетровським і Павлоградським Іринеєм, почесним доктором ДНУ.
Долучившись до обговорення наукової складової освітнього процесу, обраної на цьому зібранні проблемним осередком аналітики сучасного стану богословської освіти в українському науково-освітньому просторі, владика Євлогій зосередився у своєму виступі на проблематиці оприлюднення результатів науково-дослідницької роботи у сфері богослов’я – обов’язкового, при навчанні за акредитованими освітніми програмами підготовки богословів, способу підтвердження їх наукових компетентностей, сформованих при здобутті вищої освіти за другим – магістерським – рівнем і розвинутих на її третьому – освітньо-науковому – рівні як індикатори професійного становлення доктора філософії (PhD). Галузевий експерт – представник Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара – наголосив, що проблема публікації статей у профільних виданнях із державно підтвердженим рівнем науково-інформаційної достовірності постала перед богословами в Україні при запровадженні – у 2016 році – процедури державного визнання тих документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання, які були видані закладами вищої духовної освіти, і залишається ключовою у площині визначення науково-дослідницьких здатностей, відповідних галузі знань «Богослов’я», через гранично низьку кількість фахової богословської періодики у нашій країні та складність – в умовах українського сьогодення, де діють критерії фаховості, орієнтовані, насамперед, на науково-метричні показники природничих і технічних наук, – отримання цього статусу саме науковими збірниками, створеними в Україні, щоб висвітлювати сучасний етап руху думки шляхом богопізнання. Архієпископ Євлогій запропонував продовжити, з урахуванням набутого досвіду акредитації освітніх програм спеціальності «Богослов’я», розробку тих рекомендацій щодо підготовки кадрів вищої кваліфікації для богословської науково-освітньої сфери, що в основних положеннях були сформульовані і схвалені на перших засіданнях Галузевої експертної ради і передбачають розширення – для тих, хто здобуває ступені магістра і доктора філософії (PhD) у галузі знань «Богослов’я», – можливостей публічної презентації наукових здобутків у формі статей міждисциплінарного – богословсько-гуманітарного – характеру у фахових гуманітарно-наукових виданнях, а також у формі монографій із додатково визначеними вимогами до їх змісту та структури.

Галузева експертна рада з галузі знань «Богослов’я» одностайно схвалила таку пропозицію і виробила план її реалізації.

Інформаційний відділ
Дніпропетровської єпархії УПЦ