Додому Новини єпархії Доцент Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Євлогій, архієпископ Новомосковський прийняв залік...

Доцент Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Євлогій, архієпископ Новомосковський прийняв залік з «Морального богослов’я» у студентів релігієзнавчого та філософського відділень магістратури ДНУ

Доцент Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Євлогій, архієпископ Новомосковський прийняв залік з «Морального богослов’я» у студентів релігієзнавчого та філософського відділень магістратури ДНУ

22 червня 2021 року, у вівторок першої седмиці після П’ятидесятниці, о 14 годині вікарій Дніпропетровської єпархії Української Православної Церкви архієпископ Новомосковський Євлогій прибув у головний корпус Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, де владика обіймає посаду доцента кафедри філософії, куруючи спеціальність «Релігієзнавство», щоб заповнити залікову відомість за підсумками оцінювання результатів вивчення, впродовж другого семестру поточного академічного року, основ християнської моралі як фундаменту загальнолюдських цінностей магістрами-першокурсниками, які пов’язали власне саморозкриття у професії із філософсько-релігієзнавчою сферою.

Своїм долученням до богословського вчення про моральний закон і життя християнина майбутні фахівці-релігієзнавці завдячують ініціативі керуючого митрополита Дніпропетровського і Павлоградського Іринея, кандидата богослов’я, почесного доктора ДНУ. Спираючись на власний неоціненний досвід спілкування зі студентством та викладачами і науковцями українських та іноземних освітніх закладів, що був акумульований у процесі читання лекцій духовно-моральної тематики у провідних вищих школах Дніпропетровщини та в ході участі в міжнародних наукових конференціях, організованих університетами США і Канади, Керуючий Дніпропетровською єпархією УПЦ запропонував виробити таку стратегію розвитку релігієзнавчого освітньо-наукового напряму, яка забезпечить обгрунтування і формування фахової компетенції у галузі релігієзнавства на основі взаємодії світської і духовної науки й освіти.

Ініціатором включення навчальної дисципліни “Моральне богослов’я” в освітньо-професійну програму підготовки магістрів-релігієзнавців, що була розроблена й уже сьомий рік успішно впроваджується у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара, став архієпископ Новомосковський Євлогій, уповноважений керівництвом ДНУ координувати, у рамках його науково-педагогічної діяльності, вироблення і реалізацію університетської концепції релігієзнавчої освіти. Запропонувавши її стратегічне бачення, яке грунтується на ідеї синергії духовності й інтелекту, взятій за основу святителем Петром Могилою, митрополитом Київським, при заснуванні ним у XVII столітті в Києві Академії — першої у східнослов’янських землях вищої школи університетського типу, вікарний архієрей – доцент кафедри філософії найстарішого класичного університету Придніпров’я аргументовано довів, що професійне становлення релігієзнавців передбачає усвідомлення невіддільності пізнання від граничного комунікативного досвіду — звернення людини до Бога і сприйняття “іншого” як ближнього, й отримав повну підтримку всієї групи розробників стандартів вищої освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара зі спеціальності “Релігієзнавство”.

Беручи до уваги дванадцятирічний досвід викладання владики Євлогія в Київській Духовній Академії і Семінарії й успішність ініційованого ним упровадження «Біблійної історії» у процес навчання бакалаврів-філософів у Дніпровському національному університету імені Олеся Гончара, завідувач кафедри філософії ДНУ, професор Окороков Віктор Броніславович звернувся до архіпастиря з пропозицією викладати «Моральне богослов’я» магістрам-релігієзнавцям. Прийнявши її, архієпископ Євлогій розробив науково-методичний комплекс цієї навчальної дисципліни, який забезпечує успішну інтеграцію невід’ємного компонента духовної освіти в гуманітарно-освітню концепцію класичного університету.

У 2020-2021 академічному році у Дніпровському національному університету імені Олеся Гончара до вивчення “Морального богослов’я”, що викладається студентам-магістрам спеціальності “Релігієзнавство” з 2015 року, коли у ДНУ була відкрита магістратура за цим фахом, долучилися і студенти-магістри спеціальності «Філософія», які прагнуть набути пізнавальних і комунікативних компетентностей, необхідних і для осмислення та розуміння христоцентричності як осердя простору особистісного самовизначення, націленого, в сучасній епістемологічній ситуації, на подолання обмеженості раціоналістичного концепту знеособленого «Я», і для побудови міжособистісного спілкування на засадах сприйняття «Іншого» як євангельського ближнього.

Цьогорічний диференційований залік з навчальної дисципліни “Моральне богослов’я”, що включав два етапи – написання залікової роботи за чинним семестровим розкладом 15 червня та подання рефератів до кінця весняного семестру – 19 червня, засвідчив високий рівень опанування концептосфери моральності, сформованої на основі долучення до Богоодкровенної істини, здобувачами магістерської релігієзнавчої та філософської освіти: загальна успішність становить 100 %, якість успішності – 100 %.

Високого ступеня сформованості інтегративних фахових здатностей, визначальних для філософсько-релігієзнавчої сфери, за підсумками вивчення «Морального богослов’я» досягли представники Дніпропетровської єпархії Української Православної Церкви, які навчаються за спеціальністю «Релігієзнавство» в магістратурі ДНУ: протоієрей Дмитро Аксютін, настоятель храму на честь Собору святого славного пророка, Передтечі та Хрестителя Господня Іоанна м. Дніпра, Софія Ісаєва, вчителька недільної школи при Православному культурному центрі “Ліствиця” м. Дніпра та Валерій Шнуровий, хорист Свято-Троїцького кафедрального собору м. Новомосковська.

Інформаційний відділ Дніпропетровської єпархії УПЦ