Домой Новости епархии Доцент кафедри філософії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Архієпископ Новомосковський Євлогій...

Доцент кафедри філософії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Архієпископ Новомосковський Євлогій взяв участь у Міжнародній науковій конференції «Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність»

Доцент кафедри філософії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Архієпископ Новомосковський Євлогій взяв участь у Міжнародній науковій конференції «Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність»
Доцент кафедри філософії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Архієпископ Новомосковський Євлогій взяв участь у Міжнародній науковій конференції «Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність»

24-25 травня 2019 року у Дніпровському національному університеті імeні Олеся Гончара відбулася Міжнародна наукова конференція «Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність». Метою наукового форуму було створення майданчика для обміну думками між інтелектуалами з різних країн, галузей та сфер діяльності.

Науковці обговорили стан та проблеми сучасної освіти й науки в Україні та світі, поділилися досвідом викладання соціально-гуманітарних, природничих та інших дисциплін студентам різних спеціальностей.

На конференцію надіслали доповіді 369 вчених з Києва, Дніпра, Харкова, Кропивницького, Запоріжжя, Чернівців, Івано-Франківська, Львова, Хмельницького, Херсона, Старобільська, Тернополя та інших міст України, а також із Мінська (Білорусь), Нур-Султана (Казахстан), Рязані (Росія), Баку (Азербайджан). Заявлена проблематика в її широкому спектрі обговорювалася у восьми секціях.

Відкриваючи конференцію, професор кафедри міжнародних відносин ДНУ, доктор політичних наук Олександр Юрійович Висоцький відзначив унікальну роль в розвитку освіти та науки сучасної України Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, який вже понад століття вносить вагомий вклад у нарощення інтелектуального ресурсу українського народу і формування освітньо-наукового потенціалу всього східноєвропейського регіону.

З вітальним словом до учасників і гостей конференції звернулися: від ректорату ДНУ – проректор з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді, доктор історичних наук, професор Валентин Васильович Іваненко, від факультету суспільних наук і міжнародних відносин – декан факультету, доктор філософських наук, професор Олександр Сергійович Токовенко. Вони відзначили високу кваліфікацію та вражаючу активність науково-педагогічного колективу факультету суспільних наук і міжнародних відносин, що сприяє ефективному просуванню Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара на шляху до нових досягнень в освітній та науковій сферах, наголосили на визначальному внеску кафедри міжнародних відносин у продовження та зміцнення університетських традицій класичної вищої освіти, у підготовку молодих професіоналів та науковців соціально-гуманітарної сфери – майбутнього покоління успішних політиків, управлінців та дипломатів.

Перша доповідь на пленарному засіданні – «Від критики імперсональних онтологій до нововідкриття топології особистісного буття: рефлексія персонально-суб’єктного у філософсько-гуманітарному просторі сучасності» — була представлена вікарієм Дніпропетровської єпархії Архієпископом Новомосковським Євлогієм (Василем Олексійовичем Пацаном), кандидатом богослов’я, кандидатом філософських наук, доцентом кафедри філософії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Інші доповідачі пленарного засідання висвітлили результати своїх наукових розвідок, присвячених актуальним проблемам філософії, історії, психології, політичної науки, медицини, освіти та освітніх технологій, державного управління, правових та економічних проблем, комунікативних технологій.

Так, психологічній підготовці майбутнього вчителя присвятив свій виступ доктор педагогічних наук, професор кафедри психології та педагогіки Університету імені Альфреда Нобеля Станіслав Володимирович Сапожников. Він зазначив, що метод активного соціально-психологічного навчання (АСПН) здатен надати студенту можливість пізнати самого себе та створити можливості для професійної самореалізації.

Свободу слова як одну з основних цінностей сучасної демократії розглянув доктор філософських наук, доцент кафедри цивільного, господарського та екологічного права Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Сергій Володимирович Кострюков. Він запропонував звернути увагу на статистику організації «Репортери без кордонів», згідно з якою професія журналіста залишається однією з небезпечних, особливо в умовах авторитарних режимів та військових конфліктів. Афганістан, Сирія, Мексика, Індія та Ємен визнані як найнебезпечніші для життя журналістів країни сучасності.

Популізм у його суперечливих проявах в Україні та за кордоном розглянув кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та міжнародних відносин Університету імені Альфреда Нобеля Руслан Максимович Ключник. Він зазначив, що популізм як пряма апеляція до потреб народу є закономірною реакцією на неспроможність політичних еліт вирішити існуючі проблеми.

Філософські проблеми були порушені також старшим викладачем кафедри філософії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Віктором Івановичем Міщенком, який розглянув проблеми управління еволюцією з точки зору духовності.

До теми творчості Дж. Толкієна, цікавої для сучасної молоді, звернувся кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та соціології Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна Спартак Шалвович Айтов.

Доктор фізико-математичних наук, професор кафедри теоретичної фізики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Олександр Йосипович Соколовський та його колега, кандидат фізико-математичних наук, доцент цієї ж кафедри Сергій Федорович Лягушин порушили актуальну проблему кризи природничої освіти в Україні, наголосивши на обов’язковості вивчення фізики для підтримання наукового потенціалу держави.

Зацікавлення наукової спільноти викликали доповіді з актуальних проблем філософії, історії, психології, політичної науки, медицини, освіти та освітніх технологій, державного управління, правових та економічних проблем, комунікативних технологій та інші.

Після завершення пленарного засідання розпочалась робота секцій. Владика Євлогій взяв участь у засіданні секції «Актуальні проблеми філологічних наук», на якій виступив з англомовною доповіддю «Predicting the Multilingual Utterance of Pre-Eternal Truth: the Traditionalist Verbalization of Personhood», що була включена у збірник матеріалів конференції.

Учасниками секції «Філософські рецепції на фоні сучасних викликів» стали: протоієрей Микола Олександрович Ничипорук, секретар Управління Дніпропетровської єпархії, магістр релігієзнавства – з доповіддю «Генеалогія української духовно-академічної думки: актуальні проблеми вивчення»; протоієрей Андрій Анатолійович Москаленко, клірик Свято-Троїцького кафедрального собору в м. Новомосковськ, аспірант кафедри філософії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (науковий керівник – Архієпископ Новомосковський Євлогій) – з доповіддю «Шляхи формування богословсько-філософської концептосфери богопізнання і самопізнання людини у Требнику святителя Петра Могили, Митрополита Київського»; протоієрей Костянтин Олексійович Банченко, настоятель Свято-Миколаївського храму с. Любимівка Дніпровського району, магістрант-релігієзнавець Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара – з доповіддю «Пастафарианство как пробный камень современного религиеведения»; Катерина Анеатоліївна Андрієвська, аспірантка кафедри філософії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (науковий керівник – Архієпископ Новомосковський Євлогій) – з доповіддю «Проблема свободи людини у європейській персоналістичній філософії; іподиякон Архієпископа Новомосковського Євлогія Олег Романович Парфьонов, магістр металургії, випускник Національної металургійної академії України. Статті за матеріалами їх виступів опубліковані у збірнику матеріалів конференції.

Інформаційний відділ
Дніпропетровської єпархії УПЦ