Додому Новини єпархії Доцент Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара архієпископ Новомосковський Євлогій підвів цьогорічні...

Доцент Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара архієпископ Новомосковський Євлогій підвів цьогорічні підсумки викладання у ДНУ “Біблійної історії ІІ”

Доцент Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара архієпископ Новомосковський Євлогій підвів цьогорічні підсумки викладання у ДНУ “Біблійної історії ІІ”

30 березня 2021 року, у вівторок третьої седмиці Великого посту, вікарій Дніпропетровської єпархії Української Православної Церкви архієпископ Новомосковський Євлогій у віртуальному просторі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, де він, викладаючи у доцентському статусі на кафедрі філософії, курує релігієзнавчий освітньо-науковий напрям, провів робочу зустріч зі студентами-четверокурсниками філософського відділення бакалаврату, що була присвячена аналізу їх результатів поточного та підсумкового контролю за навчальною дисципліною, якою завершується богословський цикл підготовки бакалаврів спеціальностей “Релігієзнавство” і “Філософія” у ДНУ.

В освітньо-професійні програми, що визначають зміст і послідовність здобуття релігієзнавчої та філософської освіти в найстарішому класичному університеті Придніпров’я, “Біблійна історія ІІ” була включена у 2018 році за ініціативою завідувача університетської кафедри філософії, доктора філософських наук, професора Віктора Броніславовича Окорокова, який запропонував продовжити, шляхом формування додаткового освітнього компонента, долучення студентства до сучасного богословсько-гуманітарного діалогу, розпочате у межах вивчення “Біблійної історії”, запровадженої у ДНУ у 2013 році для бакалаврів-філософів у третьому та четвертому семестрах і введеної у навчальні плани бакалаврів-релігієзнавців у цій же семестровій послідовності при заснуванні у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара бакалаврату спеціальності “Релігієзнавство” у 2016 році. Пропозицію, що націлювалася на подальше подолання обмеженості “секулярного контексту” (Ч.Тейлор) особистісного становлення і професійного зростання майбутніх викладачів та вчених — фахівців філософсько-релігієзнавчої сфери, реалізує доцент кафедри філософії ДНУ, кандидат богослов’я, кандидат філософських наук Євлогій, архієпископ Новомосковський, який, спираючись на власний досвід викладання богословських дисциплін— 14 років у Київській духовній академії й семінарії та понад 8 років (на сьогодні) у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара, і використовуючи предметний спектр своєї викладацької практики, куди входить і “Біблійна історія”, розробив і викладає на IV курсі релігієзнавчого і філософського відділень бакалаврату і “Біблійну історію ІІ”, покликану надати детальний виклад і розгорнуту інтерпретацію Священних Новозавітних Подій, щоб завершити формування — в межах отримання кваліфікацій “бакалавр релігієзнавства” та “бакалавр філософії” — пізнавальних і комунікативних компетентностей, необхідних для розуміння христоцентричності як осереддя простору особистісного самовизначення людини.

Цьогоріч до вивчення історичного плану Нового Завіту, що передає основні віхи приходу Христа Спасителя, визначаючи горизонти богословського і філософсько-релігієзнавчого осмислення сотеріологічної перспективи, відкритої Ним людству, долучилося вже третє покоління студентів, які здобувають філософську освіту в Гончарівському університеті. Відповідно до розкладу залікового тижня, що ознаменував, для бакалаврів — випускників нинішнього академічного року, завершення останнього навчального семестру і початок екзаменаційної сесії, яка передує їх державній атестації, 23 березня відбулася сама процедура заліку з “Біблійної історії ІІ”, а 31 березня владика Євлогій зустрівся в on-line режимі на платформі office 365 зі студентами групи СФ-16-1, щоб оголосити підсумки їх навчальної діяльності за цією дисципліною. Архіпастир відзначив, що рівнем своїх залікових робіт студенти-четверокурсники філософського відділення підтвердили показники поточного оцінювання їх досягнень, а відтак, — засвідчили оволодіння знаннями, уміннями та навичками, якими визначається богословсько-філософський аспект їх фахової компетенції. Успішність склала 100%, якість успішності — 100%.

Інформаційний відділ
Дніпропетровської єпархії УПЦ