Домой Новости епархии Доцент Дніпровського Національного Університету імені Олеся Гончара архієпископ Новомосковський Євлогій розпочав роботу...

Доцент Дніпровського Національного Університету імені Олеся Гончара архієпископ Новомосковський Євлогій розпочав роботу у галузевій експертній раді з галузі знань “Богослов’я” Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

ДОЦЕНТ ДНІПРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА АРХІЄПИСКОП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЄВЛОГІЙ РОЗПОЧАВ РОБОТУ У ГАЛУЗЕВІЙ ЕКСПЕРНІЙ РАДІ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ “БОГОСЛОВ'Я” НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНСТВА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ДОЦЕНТ ДНІПРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА АРХІЄПИСКОП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЄВЛОГІЙ РОЗПОЧАВ РОБОТУ У ГАЛУЗЕВІЙ ЕКСПЕРНІЙ РАДІ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ “БОГОСЛОВ'Я” НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНСТВА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У новітню історію освіти і науки України, що на магістралі поступу, визначеній прагненням нашого народу до нарощення власного духовно-інтелектуального ресурсу, твориться, передусім, щоденною кропіткою співпрацею науково-педагогічної та студентської спільнот, покликаною поєднати життєдайну традицію українського академізму із європейськими освітніми і науковими інноваціями, відповідними викликам сучасності, листопад 2019 року увійде як початок нового етапу діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти — колегіального органу з місією ініціатора і рушія позитивних змін в академічній сфері, який був створений на виконання Закону України “Про вищу освіту”, щоб провадити державну політику щодо реалізації пріоритету якісності в українському науково-освітньому просторі і зараз діє у складі керівництва, Секретаріату і Комітетів, вперше відібраному Міжнародною конкурсною комісією і затвердженому Кабінетом Міністрів України у грудні 2018 — лютому 2019 років.

У перший листопадовий день цього року в актовому залі Київського національного університету технологій і дизайну відбулися установчі загальні збори галузевих експертних рад — основних організаційних ланок Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, сформованих за результатами конкурсу кандидатів в їх члени 29 вересня 2019 року для виконання, насамперед, ключового, у вимірі сьогодення, завдання реформування української вищої школи — досягнення якісності освітнього процесу і його результатів у закладах вищої освіти через проведення акредитації (від лат. accredere — довіряти) — процедури встановлення відповідності законодавчо визначеним критеріям — освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових і освітньо-творчих) програм, розроблених і запроваджених ними. Акредитаційна експертиза програмного проектування їх освітньої діяльності буде проводитися за порядком, що був встановлений Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти у “Положенні про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” — нормативному акті, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України №977 від 11 липня 2019 року. Рішенням про визнання освітніх програм акредитованими, що приймається Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти на основі висновку щодо можливості їх акредитації, підготовленого відповідною галузевою експертною радою, тим закладам вищої освіти, які проходили процедуру акредитаційного оцінювання програмного проектування їх освітньої діяльності, надаватиметься право видавати своїм випускникам дипломи державного зразка. Дія цього положення поширюється на всі — незалежно від форми власності і сфери управління — заклади вищої освіти, де освітня діяльність забезпечує здобуття всіх ступенів вищої освіти — бакалавр, магістр, доктор філософії — за освітніми профілями, що передбачаються чинним — запровадженим Постановою Кабінету Міністрів України № 266 від 29 квітня 2015 року — “Переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”, куди вперше — у пострадянському часовому вимірі — було включене і богослов’я й у галузевому, й у фаховому статусі.

У зібранні експертів освітньої діяльності за галузями знань, що ознаменувало старт запровадження у практику акредитаційного процесу нової моделі акредитації, теоретично обгрунтованої Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти як інструмент досягнення якісності в науково-освітній сфері, взяли участь 350 науково-педагогічних і наукових працівників та студентів і роботодавців, які представили всі 29 Галузевих експертних рад:

01 Освіта/педагогіка
02 Культура і мистецтво
03 Гуманітарні науки
04 Богослов’я
05 Поведінкові і соціальні науки
06 Журналістика
07 Управління та адміністрування
08 Право
09 Біологія
10 природничі науки
11 математика і статистика
12 Інформаційні технології
13 Механічна інженерія
14 Електрична інженерія
15 Автоматизація та приладобудування
16 Хімічна та біоінженерія
17 Електроніка та телекомунікації
18 Виробництво та технології
19 Архітектура та будівництво
20 Аграрні науки та продовольство
21 Ветеринарна медицина
22 Охорона здоров’я
23 Соціальна робота
24 Сфера обслуговування
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону
26 Цивільна безпека
27 Транспорт
28 Публічне управління та адміністрування
29 Міжнародні відносини.

Учасником цієї події став — як член галузевої експертної ради з галузі знань 04 “Богослов’я” — і вікарій Дніпропетровської єпархії Української Православної Церкви Архієпископ Новомосковський Євлогій (Василь Олексійович Пацан), кандидат богослов’я, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Подати свою кандидатуру на конкурсний відбір членів галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, що був оголошений 21 травня 2019 року і тривав до 29 серпня цього року, владиці Євлогію запропонував ректор ДНУ, член-кореспондент Академії Наук Вищої Школи України, доктор фізико-математичних наук, професор Микола Вікторович Поляков. Цю пропозицію очільника Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара підтримав Керуючий Дніпропетровською єпархією УПЦ Митрополит Дніпропетровський і Павлоградський Іриней, почесний доктор ДНУ. На їх спільну думку, понадвісімнадцятирічний досвід викладання у закладах вищої освіти (понад дванадцять років — із вересня 1997 року до грудня 2009 року — в Київській Духовній Академії і Семінарії та понад шість років — із вересня 2013 року по теперішній час — у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара), а також успішний захист двох кандидатських дисертацій — богословської (у 2008 році із проходженням процедури державного визнання диплома кандидата богослов’я у 2017 році) та історико-філософської (у 2016 році), і відкриття у ДНУ спеціальності “Релігієзнавство” (у 2015 році) та забезпечення позитивної п’ятирічної динаміки її розвитку — всі ці аспекти науково-педагогічної діяльності Архієпископа Євлогія створили міцне підгрунтя для професійного і відповідального виконання ним обов’язків експерта освітньої діяльності за галуззю знань “Богослов’я”.

Отримавши благословення Блаженнійшого Онуфрія, Митрополита Київського і всієї України на участь у конкурсі-відборі членів галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Архієпископ Новомосковський Євлогій підготував пакет документів, передбачений умовами конкурсу, представив його на розгляд Конкурсній комісії №1, уповноваженій здійснювати відбір членів галузевих експертних рад за галузями знань 01 “Освіта/Педагогіка”, 02 “Культура і мистецтво”, 03 “Гуманітарні науки” та 04 “Богослов’я”, і за результатами її оцінювання здобув один із найвищих рейтингів, за яким і був 27 серпня 2019 року відібраний до складу галузевої експертної ради з галузі знань 04 “Богослов’я”. На своєму засіданні, що відбулося 29 серпня нинішнього року, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти затвердило рішення цієї і ще трьох — створених для того, щоб відбирати експертів освітньої діяльності за іншими галузями знань — Конкурсних комісій, сформувавши, таким чином, усі 29 галузевих експертних рад в їх основному складі й ініціювавши подальший відбір кандидатур на вакантні місця в окремі з них, у тому числі і в галузеву експертну раду з галузі знань 04 “Богослов’я”, а також резервних кандидатів, який тривав до 22 жовтня 2019 року.

Увійшовши до складу галузевої експертної ради з галузі знань 04 “Богослов’я” за підсумками першого й основного етапу конкурсу-відбору, владика Євлогій ретельно і якісно виконав низку підготовчих завдань, поставлених перед членами галузевих експертних рад керівним складом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, щоб сформувати готовність своїх основних організаційних ланок до виконання власних функцій. У період із 6 до 15 жовтня 2019 року він прослухав в он-лайн режимі спеціальний лекційний курс з проблематики якісності освітньої діяльності, підготовлений керівним складом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти — Головою Сергієм Мироновичем Квітом, його заступницею Оленою Володимирівною Єременко, керівником Секретаріату Михайлом Винницьким та іншими, і докладно вивчив принципи, порядок проведення і критерії акредитаційної експертизи програмного проектування освітнього процесу, що визначаються чинним “Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”. 16 жовтня 2019 року доцент кафедри філософії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Архієпископ Новомосковський Євлогій успішно склав підсумковий тест і отримав сертифікат експерта освітніх програм. 25 жовтня цього року він взяв участь у тренінгу для членів галузевих експертних рад, що проводився тренерською групою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти на чолі із заступницею Голови Наталією Вадимівною Стукало і керівником відділу супроводу роботи галузевих експертних рад Елланою Юріївною Молчановою на базі Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. У ході навчання в інтенсивному форматі, запропонованому експертами-тренерами, владика Євлогій долучився до моделювання проблемних ситуацій акредитаційної експертизи освітніх програм, яке забезпечило перенесення здобутих ним теоретичних знань про цю процедуру на практичний грунт і вироблення вмінь та навичок, необхідних для її здійснення.

1 листопада 2019 року Архієпископ Євлогій прибув до Києва, щоб на установчих загальних зборах галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти отримати настанови щодо ролі експертів освітньої діяльності за галузями знань на всіх етапах акредитації і роз’яснення щодо масштабу та спектру форм їх залучення до інших напрямів реалізації пріоритету якісності в науково-освітній сфері і розпочати роботу в галузевій експертній раді з галузі знань 04 “Богослов’я”.

Перше зібрання галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти відкрив його Голова Сергій Миронович Квіт. Привітавши учасників зборів з успішним проходженням конкурсного відбору, він наголосив, що пріоритетними завданнями експертів освітньої діяльності за галузями знань є захист права здобувачів на якісну освіту, яка будується на принципах довіри, відкритості та комунікації, протидія академічній недоброчесності і сприяння формуванню позитивного освітнього середовища, де особистісне зростання і професійне становлення тих, хто здобуває вищу освіту. забезпечуватиметься створенням умов для реалізації їх пізнавальних запитів і комунікативних потреб, а також соціальної взаємодії.

Керівник відділу супроводу роботи галузевих експертних рад Еллана Юріївна Молчанова розкрила у своїй доповіді функціональні засади експертування освітньої діяльності за галузями знань. Вона охарактеризувала роль галузевих експертних рад у процесі акредитації освітніх програм закладів вищої освіти, розповіла про процедуру включення експерта освітньої діяльності за галуззю знань, відібраного з резерву або в ході додаткового конкурсу, до вже утвореної галузевої ради та про процедуру виключення з неї, а також повідомила про форми засідань і режими голосування, передбачені для оптимальної організації роботи галузевих експертних рад. Щоб активізувати формат живого спілкування для її супроводу, що у підготовчий період здійснювався дистанційно, Еллана Юріївна представила членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, які є кураторами кожної із галузевих експертних рад, призначеними у відповідності з їх власною науково-педагогічною або науковою кваліфікацією, щоб організаційно і методично сприяти консолідації зусиль експертів освітньої діяльності за конкретною галуззю знань, націлених на вироблення і запровадження індикаторів якісності у руслі її науково-освітнього розвитку.

Заступник Голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Андрій Петрович Бутенко висвітлив у своїй доповіді додаткові функції галузевих експертних рад, надані їм, щоб забезпечити реалізацію пріоритету якісності в науково-освітній сфері з урахуванням специфіки кожної з галузей знань. Зокрема, доповідач зосередився на повноваженнях щодо подання законодавчих рекомендацій, спрямованих на вдосконалення вимог до системи забезпечення якості вищої освіти, критеріїв оцінювання освітніх програм та стандартів вищої освіти. Крім того, Андрій Петрович розглянув форми участі галузевих експертів освітньої діяльності у розробці критеріальної бази рейтингування закладів вищої освіти та у визначенні кваліфікаційних показників, обов’язкових для здобуття наукових ступенів, — загальних і передбачених за окремими галузями знань.

У цей же день після завершення установчих загальних зборів галузевих експертних рад відбулися їх установчі засідання, розпочаті кураторами — членами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Зібрання тієї з них, що опікуватиметься богословською галуззю, відрила, виконуючи свої кураторські обов’язки, заступник Голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Олена Володимирівна Єременко. Вона привітала галузевих експертів-богословів із початком роботи, наголосивши на їх уповноваженості реалізовувати пріоритет якісності на традиційному академічному напрямі, який у Європі зберігає інституційні форми галузі знань і спеціальності, визнані європейськими державами і набуті в часи заснування в них університетів, а в Україні зараз повертається у державно регульовану систему освіти і науки.

На першому засіданні галузевої експертної ради з галузі знань 04 “Богослов’я” виступив і Архієпископ Новомосковський Євлогій. Він акцентував виключну важливість поновлення єдності українського науково-освітнього простору в ході такої інтеграції духовної і світської науки й освіти, що ствердить ідею синергії духовності й інтелекту, покладену святителем Петром Могилою, Митрополитом Київським, в основу своєї Академії, як підгрунтя для вироблення індикаторів якісного навчання, які відповідають запитам сьогодення щодо подолання обмеженості секуляристичного світосприйняття, а відтак, — спрямує постсекулярне пізнання на духовно-моральні орієнтири, задані одвічними цінностями, при конституційно гарантованій свободі світогляду і віросповідання.

На цьому ж зібранні члени галузевої експертної ради з галузі знань 04 “Богослов’я” ухвалили графік своєї роботи на 2019/20 навчальний рік, призначили відповідальних за підготовку проектів висновків за результатами акредитаційної експертизи тих освітніх програм підготовки магістрів-богословів, що були заявлені закладами вищої освіти України для проходження акредитації в поточному навчальному році, а також попередньо визначилися з рекомендаціями щодо вимог до освітньо-наукової кваліфікації здобувачів наукового ступеня доктора філософії (PhD) з богословської спеціальності, які було вирішено доопрацювати найближчим часом у дистанційному режимі.

Тож увесь наступний тиждень — з 4 до 8 листопада 2019 року — владика Євлогій співпрацював з іншими членами галузевої експертної ради з галузі знань 04 “Богослов’я” дистанційно, щоб обгрунтувати кваліфікаційні показники, необхідні для здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) у богословській сфері, з урахуванням реалій нинішнього етапу її входження в систему освіти і науки, що регулюється Українською державою. Результатом співпраці стала низка пропозицій, які стосуються, передусім, форм оприлюднення результатів дисертаційних досліджень і передбачають можливість публікації статей за проблематикою богослов’я, що виявляють міждисциплінарний характер відображеної в них науково-дослідницької діяльності, у фахових виданнях з гуманітарних наук.

12 — 14 листопада цього року доцент кафедри філософії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Архієпископ Новомосковський Євлогій провів консультації з редакційними колегіями наукових видань ДНУ щодо перспектив висвітлення на їх сторінках взаємодії богословського, філософського і гуманітарно-наукових дискурсів, націленої на вирішення актуальних проблем сьогодення.

15 листопада 2019 року при черговому оновленні інформації про науково-педагогічних працівників Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) до неї буди внесені відомості про членство доцента кафедри філософії ДНУ Архієпископа Новомосковського Євлогія (Пацана Василя Олексійовича) у галузевій експертній раді з галузі знань 04 “Богослов’я” Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти.

19 листопада цього року владика Євлогій отримав для вивчення матеріали самооцінювання одним із провідних закладів вищої освіти України розроблених і запроваджених ним освітніх програм підготовки магістрів і докторів філософії зі спеціальності 041 “Богослов’я”, виїздна акредитаційна експертиза яких була здійснена 18 — 20 листопада 2019 року.

28 листопада цього року відбулася робоча зустріч ректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Миколи Вікторовича Полякова і доцента кафедри філософії ДНУ Архієпископа Новомосковського Євлогія, що була присвячена проблематиці вдосконалення внутрішньої — створеної у закладах вищої освіти — системи забезпечення її якості у світлі стратегії реалізації пріоритету якісності в українському науково-освітньому просторі, яка була обгрунтована Національним агенством із забезпечення якості вищої освіти.

Інформаційний відділ
Дніпропетровської єпархії УПЦ