Домой Новости епархии Доцент кафедри філософії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Євлогій, архієпископ Новомосковський...

Доцент кафедри філософії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Євлогій, архієпископ Новомосковський провів робочу зустріч з експертом Міністерства освіти і науки України

Доцент кафедри філософії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Євлогій, архієпископ Новомосковський провів робочу зустріч з експертом Міністерства освіти і науки України

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України №2139-Л від 28.11.2018 «Про проведення акредитаційної експертизи» 5 грудня 2018 року у Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара прибула група експертів на чолі з Харьковщенком Євгеном Анатолійовичем – завідувачем кафедри релігієзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктором філософських наук, професором, щоб перевірити відповідність реальних показників діяльності ДНУ, спрямованої на підготовку магістрів-релігієзнавців за базовою освітньою програмою, чинним вимогам щодо акредитації закладів вищої освіти і спеціальностей та ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти. У період з 5 по 7 грудня на основі детального ознайомлення з кадровим, навчально-методичним, матеріально-технічним та інформаційним забезпеченням релігієзнавчого освітньо-наукового напряму у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара та визначення якісних характеристик освіти в ході аналізу підсумків екзаменаційних сесій і результатів виконання комплексних контрольних робіт експертна комісія провела оцінювання ступеня сформованості фахової компетенції, досягнутого при впровадженні у ДНУ освітньої програми «Релігієзнавство» спеціальності «Релігієзнавство» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, яка була відкрита у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара у 2015 році за ініціативою почесного доктора ДНУ митрополита Дніпропетровського і Павлоградського Іринея й успішно акредитована у 2016 році. Проведена акредитаційна експертиза засвідчила, що діяльність Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара з підготовки в рамках магістратури релігієзнавців за базовою освітньою програмою, розробленою в ДНУ, відповідає критеріям ліцензування й акредитації, встановленим Українською державою для освітніх закладів, які готують фахівців ступеня “магістр”, і забезпечує державну гарантію якості повної вищої освіти релігієзнавчого профілю. Тож експерти ухвалили, що вони вважають за можливе рекомендувати Акредитаційній комісії Міністерства освіти і науки України акредитувати освітньо-професійну програму “Релігієзнавство” підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 031 Релігієзнавство у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.

7 грудня, після підписання ректором ДНУ, членом-кореспондентом Національної Академії Наук України, доктором фізико-математичних наук, професором Поляковим Миколою Вікторовичем, експертних висновків, які підтвердили, що модель формування пізнавальних і комунікативних компетентностей магістрів-релігієзнавців, запроваджена у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара, визначає їх готовність до особистісного саморозкриття у професії, завідувач кафедри філософії ДНУ, доктор філософських наук, професор Окороков Віктор Броніславович запросив вікарія Дніпропетровської єпархії архієпископа Новомосковського Євлогія, кандидата богослов’я, кандидата філософських наук, доцента кафедри філософії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, обговорити актуальні проблеми інтеграції світської і духовної освіти і науки із завідувачем кафедри культурології, релігієзнавства та теології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктором філософських наук, доцентом Шкрібляком Миколою Васильовичем, включеним Міністерством освіти і науки України до складу групи експертів для проведення акредитації базової освітньо-професійної програми підготовки магістрів релігієзнавчого профілю у ДНУ. У діалозі з випускником і очільником профільного структурного підрозділу світського закладу вищої освіти, який першим в новітній історії нашої країни почав готувати релігієзнавців і богословів у єдиному руслі навчального процесу, владика Євлогій наголосив, що концепція фундаментально-наукової і фахової підготовки, запропонована ним при започаткуванні у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара релігієзнавчого освітньо-наукового напряму і послідовно втілювана в ході його розвитку, грунтується на ідеї синергії духовності й інтелекту, взятій за основу святителем Петром Могилою, Митрополитом Київським при створенні своєї Академії. Саме відродженням життєдайної традиції українського академізму інспіруються освітні і наукові інновації, які формують комплекс професійних здатностей, необхідних релігієзнавцям і для того, щоб спрямувати пошук відповідей на гострі питання сучасних міжконфесійних стосунків, консолідуючи українців навколо одвічних цінностей, усвідомлюваних в міжособистісному спілкуванні, і для того, щоб долучитися до поновлення в Україні єдиного науково-освітнього простору, де при конституційно гарантованій свободі совісті і віросповідання ствердиться орієнтація пізнання на індикатори справжності особистісного “я”, виявлені при сприйнятті “іншого” як ближнього.