Домой Новости епархии Доцент Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара архієпископ Новомосковський Євлогій взяв участь...

Доцент Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара архієпископ Новомосковський Євлогій взяв участь у засіданні Галузевої експертної ради з галузі знань «Богослов’я» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Доцент Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара архієпископ Новомосковський Євлогій взяв участь у засіданні Галузевої експертної ради з галузі знань «Богослов’я» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

20 січня 2021 року, в день після свята Богоявлення і Собору Предтечі і Хрестителя Госпoдня Іоанна, відбулася подія, яка засвідчила поступальність процесу формування в Україні єдиного науково-освітнього простору, де визнається пріоритетність духовної науки й освіти для розкриття потенціалу особистості і консолідації суспільства навколо одвічних цінностей, що сприяє нарощенню духовно-інтелектуального ресурсу українського народу на засадах возз’єднання раціональності і духовності: о 12 годині дня в on-line режимі у форматі zoom-конференції відбулося чергове – перше у 2021 році – зібрання галузевих експертів освітньої діяльності, залучених Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти до роботи в експертній раді з богословської науково-освітньої галузі. У їх числі до нинішнього засідання тієї з основних організаційних ланок реалізації державної концепції якісної освіти, яка забезпечує основний етап акредитаційної експертизи освітніх програм підготовки богословів, долучився і доцент Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара архієпископ Новомосковський Євлогій, відзначений наприкінці 2020 року подякою Голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергія Квіта за сумлінне виконання обов’язків члена Галузевої експертної ради з галузі знань «Богослов’я».

На порядку денному засідання були розгляд поточних справ та визначення доцільності проведення загальнодержавного вебінару з актуальних проблем богословської науково-освітньої сфери й обгрунтування його тематики і структури.
Розпочавши свій виступ за першим питанням порядку денного із привітання із Різдвяними святами всіх галузевих експертів – учасників зібрання та працівників апарату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, відповідальних за його проведення, владика Євлогій зосередився на змісті рекомендацій, сформульованих у проектах висновків експертної ради з галузі знань «Богослов’я» щодо можливості чи неможливості акредитації освітніх програм підготовки богословів за результатами розгляду звіту про їх виїзну експертизу. Галузевий експерт – представник Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара наголосив: при формулюванні, на основному етапі акредитаційного процесу, настанов щодо розширення фахових компетентностей богословів за рахунок включення у програми богословської освіти навчальних дисциплін, дотичних до богословського освітньо-наукового напряму, необхідно акцентувати увагу на тому, що відповідно до чинного «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», формування професійних здатностей повинно забезпечуватися освітніми елементами обов’язкової частини програмової структури.

Виступаючи за другим питанням порядку денного, доцент кафедри філософії ДНУ архієпископ Новомосковський Євлогій аргументував виправданість проведення загальнодержавного вебінару за проблематикою, пов’язаною зі здійснюваною в Україні державною легітимізацією духовної науки й освіти, потребою удосконалення самого алгоритму імплементації у цю науково-освітню сферу критеріїв оцінювання якісності освітньої та наукової діяльності, вироблених для світської науки й освіти.

Прийнявши зауваження владики Євлогія щодо змісту рекомендацій, що формулюються у проектах висновків Галузевої експертної ради з галузі знань «Богослов’я», та висловлені ним аргументи щодо необхідності комунікативної взаємодії, у форматі загальнодержавного вебінару, освітян і науковців, причетних до богословського освітньо-наукового напряму, учасники засідання ухвалили попередній порядок свого наступного зібрання, запланованого на 27 січня 2021 року.

Новомосковське вікаріатство