Додому Майбутні події До уваги читачів!

До уваги читачів!

До уваги читачів!

У Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара оголошується набір на навчання за спеціальністю 031 «Релігієзнавство» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти. Термін підготовки бакалаврів-релігієзнавців – 3 роки 10 місяців; термін підготовки магістрів-релігієзнавців – 1 рік 5 місяців.

Умовами вступу на навчання за освітньою програмою підготовки бакалаврів-релігієзнавців є:

– повна загальна середня освіта;

– сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання із двох обов’язкових навчальних дисциплін – української мови і літератури та історії України, а також третьої навчальної дисципліни за вибором – або математики, або іноземної мови, або біології, або географії, або фізики, або хімії.

Право складати вступні іспити у ДНУ (замість зовнішнього незалежного оцінювання) при вступі на навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю «Релігієзнавство» мають наступні категорії абітурієнтів:

1. Особи, визнані учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

2. Особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2021 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов;

3. Особи, які в 2021 році не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану;

4. Особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані), починаючи з 01 грудня 2020 року включно;

5. Громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту за кордоном у період між 01 вересня 2020 року та 30 листопада 2021 року.
Прийом на навчання за освітньою програмою підготовки магістрів-релігієзнавців здійснюється:

– на основі диплома бакалавра за спеціальністю «Релігієзнавство» або за іншим фахом – із наданням сертифікату єдиного вступного іспиту з іноземної мови (складеного в Українському центрі оцінювання якості освіти) та складанням фахового вступного випробування (за комплексом професійних дисциплін – філософії, релігієзнавства, логіки, етики та естетики) у ДНУ;
або:

– на основі диплома магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за іншою спеціальністю зі складанням у ДНУ і вступного іспиту з іноземної мови, і фахового вступного випробування (за комплексом професійних дисциплін – філософії, релігієзнавства, етики та естетики).

До приймальної комісії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара подаються наступні документи:

– при вступі на навчання за освітньою програмою підготовки бакалаврів-релігієзнавців:

1. Заява на ім’я ректора за єдиною формою, в якій зазначають спеціальність (спеціалізацію), форму та джерела фінансування навчання;

2. Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (копію свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта);

3. Військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

4. Копія документа державного зразка про отриману повну загальну середню освіту;

5. Копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

6. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

– при вступі на навчання за освітньою програмою підготовки магістрів-релігієзнавців:

1. Заява на ім’я ректора за єдиною формою, в якій зазначають спеціальність (спеціалізацію), форму та джерела фінансування навчання;

2. Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (копію свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта);

3. Військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

4. Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

5. Копія сертифікату про складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (для тих, хто вступає на основі диплома бакалавра);

6. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Прийом документів – до 23 липня 2021 року; для пільгових категорій вступників на навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти – до 14 липня 2021 року.

Спеціальність «Релігієзнавство» було започатковано у Дніпропетровському національному університеті у 2015 році за ініціативою Керуючого Дніпропетровською єпархією Української Православної Церкви митрополита Дніпропетровського і Павлоградського Іринея, почесного доктора ДНУ, та за підтримки тодішнього ректора Миколи Вікторовича Полякова. З часу заснування у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара релігієзнавчого освітньо-наукового напряму його курує вікарій Дніпропетровської єпархії УПЦ архієпископ Новомосковський Євлогій, доцент кафедри філософії ДНУ.

За 7 років здійснення Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара освітньої діяльності за спеціальністю «Релігієзнавство» відбулися 6 випусків магістрів-релігієзнавців та 1 випуск бакалаврів-релігієзнавців, які продовжують навчання у ДНУ за магістерською релігієзнавчою освітньою програмою. Релігієзнавці – випускники магістратури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара працюють у Дніпропетровсьній обласній державній адміністрації, загальноосвітніх школах та закладах вищої освіти, а також навчаються в аспірантурі ДНУ.

Довідки за телефоном: 097-280-24-76.