Додому Новини єпархії Доцент Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Євлогій, архієпископ Новомосковський взяв участь...

Доцент Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Євлогій, архієпископ Новомосковський взяв участь у підсумковому засіданні кафедри філософії ДНУ

Доцент Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Євлогій, архієпископ Новомосковський взяв участь у підсумковому засіданні кафедри філософії ДНУ

29 червня 2021 року, о 10 годині ранку, вікарій Дніпропетровської єпархії Української Православної Церкви архієпископ Новомосковський Євлогій авторизувався в інтернет-просторі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, щоб у рамках виконання посадових обов’язків доцента університетської кафедри філософії долучитися до аналізу поточних проблем її науково-освітньої діяльності та визначення ефективних шляхів їх вирішення на останньому – в академічному році, що завершується, – зібранні кафедрального професорсько-викладацького колективу.

На порядок денний були поставлені питання: про якісний рівень освітнього процесу, визначений за результатами літньої сесії 2020-2021 навчального року, досягнутими студентами-бакалаврами і студентами-магістрами ДНУ у філософсько-релігієзнавчій сфері; про попередні підсумки інформаційної кампанії, спрямованої на інформування потенційних цьогорічних абітурієнтів щодо можливостей і переваг здобуття релігієзнавчої і філософської освіти у найстарішому класичному університеті Придніпров’я; про ступінь організаційної готовності до акредитації університетської освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за спеціальністю «Філософія».

Владика Євлогій став учасником обговорення кожного із означених проблемних осередків роботи кафедри, запропонувавши аргументоване бачення і сучасної ситуації, і перспективи її конструктивного розвитку.

При оцінюванні якісності навчання і викладання, виявленої підсумковою атестацією студентів бакалаврату і магістратури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара за філософськими та релігієзнавчими дисциплінами, опанованими впродовж весняного семестру нинішнього академічного року, вікарний архієрей – доцент кафедри філософії ДНУ зосередився, як викладач «Біблійної історії» (освітні програми підготовки бакалаврів-релігієзнавців та бакалаврів-філософів) і «Морального богослов’я» (освітні програми підготовки магістрів-релігієзнавців та магістрів-філософів), на аналітиці успішності саме за цими навчальними курсами і наголосив: цьогорічні стовідсоткові показники її якості свідчать і про ефективність запроваджуваних діалогічно орієнтованих викладацьких методик, і про усвідомлення здобувачами вищої освіти за спеціальностями «Релігієзнавство» і «Філософія» значущості – і для їх особистісного самовизначення, і для становлення у професії – долучення до богословських знань і набуття вмінь та навичок інтерпретації Богодухновенних оповідей. Подальше розкриття освітнього потенціалу богословсько-гуманітарного діалогу при його розбудові у вищій школі архієпископ Євлогій обґрунтовано пов’язав із залученням у практику викладання науково-теоретичного ресурсу міждисциплінарних досліджень як фактора формування пізнавальних і науково-комунікативних компетентностей у ході навчання.

Проаналізувавши результативність залучених форматів інформування цьогорічних вступників про концепції релігієзнавчої та філософської освіти, які були розроблені і реалізуються у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара, архіпастир – куратор спеціальності «Релігієзнавство» у ДНУ, підкреслив доволі високу зацікавленість у здобутті ступеня магістра-релігієзнавця на базі магістерського диплома або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за іншим фахом і акцентував потребу урізноманітнення тих способів комунікативної взаємодії, що покликані привернути увагу абітури бакалаврату до філософсько-релігієзнавчої сфери.

При визначенні міри організованості кафедральної спільноти у плані достовірної презентації, при проведенні акредитаційної експертизи, освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за спеціальністю «Філософія» у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара та освітньої діяльності за нею, владика Євлогій спирався на власний досвід виконання повноважень члена Галузевої експертної ради з галузі знань «Богослов’я» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Визнавши об’єктивність, у цілому, здійсненого самоаналізу, він порадив колегам по науково-педагогічній роботі уникати суб’єктивно забарвленого виділення тих чи інших маркерів якісності освітнього процесу і порадив зосередитися на послідовному висвітленні класичних та інноваційних освітньо-наукових моделей, залучених, щоб реалізувати принцип «навчання через дослідження» як визначальний для формування компетентного науковця.

Усі пропозиції архієпископа Новомосковського Євлогія були одностайно схвалені професорсько-викладацьким складом кафедри філософії і стверджені у рішенні, прийнятому на засіданні, як дієві заходи, спрямовані на втілення її діяльнісних пріоритетів.

Інформаційний відділ
Дніпропетровської єпархії УПЦ