Додому Новини єпархії Євлогій, архієпископ Новомосковський завершив міжнародне стажування за проблематикою інтернаціоналізації вищої освіти у...

Євлогій, архієпископ Новомосковський завершив міжнародне стажування за проблематикою інтернаціоналізації вищої освіти у Collegium Civitas м. Варшави

Євлогій, архієпископ Новомосковський завершив міжнародне стажування за проблематикою інтернаціоналізації вищої освіти у Collegium Civitas м. Варшави

У черговому – вже дев’ятому – річному календарному циклі академічної діяльності у Придніпровському регіоні, яку провадить вікарій Дніпропетровської єпархії Української Православної Церкви архієпископ Новомосковський Євлогій, виконуючи благословення Керуючого єпархією митрополита Дніпропетровського і Павлоградського Іринея, день 31 грудня 2021 року ознаменувався документальним підтвердженням участі вікарного архієрея, залученого у процес оновлення традиції академізму, сформованої в нашій державі, як науково-педагогічний працівник, дослідник та галузевий експерт, у спільному польсько-українському науково-освітньому проекті, що був ініційований Collegium Civitas – Університетом Польської академії наук, щоб у форматі дистанційної співпраці освітян і науковців Польщі й України визначити ефективність нових – розроблених і запроваджених на межі ХХ – ХХІ ст. – транскордонних і транснаціональних форм комунікації на теренах освіти і науки, покликаних забезпечити реалізацію традиційного пріоритету освіченості в сучасному світі. В останній день року, який завершується, владика Євлогій отримав сертифікат, що був надісланий керівництвом науково-освітнього центру Польської академії наук і засвідчує успішне проходження ним міжнародного стажування «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація освітнього процесу та інноваційні методи навчання у закладах вищої освіти Польщі» на базі Університету Collegium Civitas у місті Варшава, Польща з 15 листопада до 24 грудня 2020 року.

Оформлений відповідно до міжнародно визнаних правил документообігу в інтернаціональному науково-освітньому вимірі сучасності – із зазначенням паспортних даних у латинській транслітерації, цей документ підтверджує повне виконання архієпископом Євлогієм програми підвищення науково-педагогічної кваліфікації, обов’язкової для учасників проекту.

Взявши участь в установчій зустрічі проектної групи, яка відбулась у перший день стажування в режимі zoom-конференції, вікарій Дніпропетровської єпархії УПЦ у період з 15 листопада до 24 грудня 2021 року аналітично опрацював новітні моделі міжнародної академічної взаємодії, що обговорювалися на наукових семінарах, проведених у віртуальному просторі Університету Польської академії наук:

– «Інтернаціоналізація в Collegium Civitas», спікер – проректорка Collegium Civitas у справах міжнародної співпраці докторка гуманітарних наук Катаржина Манішевська (30 листопада 2021 року);

– «Програма Erasmus+. Основа інтернаціоналізації вищої освіти в ЄС», спікер – директорка Національної Агенції Програми Erasmus+ у Республіці Польщі Беата Скібінська (30 листопада 2021 року);

– «Організація навчання і праці науковців під час пандемії COVID-19», спікер – проректор Collegium Civitas з навчальної роботи, доктор гуманітарних наук, доктор математичних наук Роланд Заржицький (1 грудня 2021 року);

– «Ефективне навчання – найкращі практики», спікер – керівниця азіатських студій у Collegium Civitas, докторка філософії Агнєшка Ніца (2 грудня 2021 року);

– «Іноземні студенти в Collegium Civitas і виклики COVID-19», спікер – проректор Collegium Civitas із роботи зі студентами, доктор політичних наук Павло Марановський (3 грудня 2021 року);

– «Створення дослідницьких та аналітичних проектів та керування ними», спікер – лектор Collegium Civitas, доктор політичних наук Славомир Клімкевич (6 грудня 2021 року);

– «Результативна комунікація в мультикультурному середовищі і культурні компетенції як один з інструментів інтернаціоналізації вищої освіти», спікер – лектор Collegium Civitas, доктор політичних наук Славомир Клімкевич (7 грудня 2021 року).

Головним підсумком міжнародного стажування архієпископа Новомосковського Євлогія стало здійснене ним дослідження досвіду науково-освітніх осередків Дніпропетровщини у розбудові інтернаціонального виміру освітнього процесу та його наукового базису, яке було зосереджене на вивченні практик реалізації мультилінгвізму як фактора становлення компетентного професіонала, здатного ефективно спілкуватись в умовах багатомовності сучасного глобалізованого світу. Дослідницька робота, виконана вікарним архієреєм, довела, що провідні заклади вищої освіти Придніпров’я сформували ефективний дидактичний арсенал формування мультилінгвальних комунікативних компетентностей і українських, й іноземних здобувачів вищої освіти і продовжують нарощувати його.

Інформаційний відділ
Дніпропетровської єпархії УПЦ