Додому Новини єпархії Доцент Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Євлогій, архієпископ Новомосковський прийняв іспит...

Доцент Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Євлогій, архієпископ Новомосковський прийняв іспит з “Біблійної історії” у студентів-бакалаврів спеціальностей “Релігієзнавство” і “Філософія”

Доцент Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Євлогій, архієпископ Новомосковський прийняв іспит з “Біблійної історії” у студентів-бакалаврів спеціальностей “Релігієзнавство” і “Філософія”

25 червня 2021 року, в день пам’яті преподобного Онуфрія Великого, після співслужіння Божественної Літургії Блаженнішому Онуфрію, Митрополиту Київському та всієї України на площі перед Успенським собором Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври та участі у привітанні Предстоятеля Української Православної Церкви зі Святом Небесного Покровителя і п’ятдесятиріччям чернечого життя Його Блаженства, вікарій Дніпропетровської єпархії УПЦ архієпископ Новомосковський Євлогій увійшов у віртуальний простір Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, де він, обіймаючи посаду доцента кафедри філософії, курує релігієзнавчий освітньо-науковий напрям, щоб за чинним розкладом літньої сесії поточного академічного року в on-line режимі в office 365 ДНУ провести екзамен з навчальної дисципліни «Біблійна історія» у студентських групах другого курсу бакалаврату, які опановують освітньо-професійні програми підготовки релігієзнавців та філософів.

Вивчення майбутніми фахівцями у галузі гуманітарних наук, зокрема й у філософсько-релігієзнавчій сфері, Священних подій Старого і Нового Завітів є традиційною практикою класичних європейських університетів, що у первинній — визначеній при закладанні, в епоху Відродження, засад новочасної гуманітаристики – формі була запроваджена і в Україні ще в XVII ст. – в рамках діяльності Києво-Могилянської Академії, а в сучасному українському науково-освітньому просторі поновилася завдяки ініціативі розробників стандартів вищої освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара зі спеціальностей «Філософія» та «Релігієзнавство». У ході опанування навчальної дисципліни, покликаної долучити до основ богослов’я – наднауки, зверненої до Надприродного Одкровення, студенти ДНУ, які пов’язали власне професійне становлення із релігієзнавчим та філософським освітньо-науковими напрямами, набувають тих загальних та фахових компетентностей, що спонукають до прокладання оновлених – відповідних запитам сучасності щодо возз’єднання інтелекту і духовності – горизонтів осмислення і філософсько-гуманітарної класики, і здобутків некласичної думки, забезпечуючи розуміння невіддільності особистісного самовизначення від граничного комунікативного досвіду – живого богоспілкування та сприйняття абстрагованого раціоналізмом «Іншого» як євангельського «ближнього».

У Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара “Біблійна історія” викладається, починаючи із 2013-2014 навчального року. За період впровадження цього курсу в бакалаврські освітньо-професійні програми спеціальностей «Філософія» та «Релігієзнавство» владика Євлогій, запрошений викладати його спочатку студентам-філософам, а потім і студентам-релігієзнавцям, розробив навчально-методичний комплекс, який сприяє інтеграції невід’ємного компонента духовної освіти в гуманітарно-освітню концепцію класичного університету.

Цьогорічний іспит з навчальної дисципліни «Біблійна історія» був побудований за комплексною моделлю підсумкового контролю, що спрямовувалася на діагностику й ефективності викладацьких методик, використаних в рамках дистанційного перебігу освітнього процесу, обумовленого ситуацією коронавірусної пандемії, і студентської навчально-діяльнісної мотивації і передбачала поєднання двох типів перевірки здобутих знань історичного плану Священного Писання та сформованих умінь і навичок інтерпретації біблійних оповідей: тестів множинного вибору (для встановлення репродуктивного рівня засвоєння навчального матеріалу) та «відкритих» питань (для виявлення продуктивного рівня осягнення предметної сфери).

26 червня 2021 року, в день віддання свята П’ятидесятниці, вікарний архієрей – доцент кафедри філософії ДНУ, перевіривши екзаменаційні роботи, провів у форматі on-line конференції робочу зустріч із проекзаменованими студентами, на якій оголосив підсумки їх атестації за богословською навчальною дисципліною, що засвідчують продуктивність викладацько-студентського діалогу і при його реорганізації, націленій на використання дистанційно орієнтованих навчальних технологій: загальна успішність становить 100 %, якість успішності – 100 %. У числі студентів, які на іспиті з “Біблійної історії” цьогоріч отримали найвищий бал — 100, є і представник Дніпропетровської єпархії Української Православної Церкви — іподиякон архієпископа Новомосковського Євлогія Андрій Гайденко.

Інформаційний відділ Дніпропетровської єпархії УПЦ