Додому Новини єпархії Галузевий експерт з богослов’я архієпископ Новомосковський Євлогій взяв участь у вебінарі Національного...

Галузевий експерт з богослов’я архієпископ Новомосковський Євлогій взяв участь у вебінарі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Галузевий експерт з богослов’я архієпископ Новомосковський Євлогій взяв участь у вебінарі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

12 жовтня 2021 року у віртуальному просторі колегіального органу, створеного Кабінетом Міністрів України з метою реалізації імперативу якісності як пріоритету державної політики в науково-освітній сфері, відбувся дистанційний науково-методичний семінар, покликаний забезпечити вироблення ефективних підходів до вирішення проблем проектування та провадження якісної освітньої діяльності, виявлених у ході акредитаційного процесу. Захід був організований керівництвом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для членів його ключових структурних ланок – експертних рад з усіх галузей знань, включаючи богословську. До спілкування із колегами по освітньо-експертній роботі у форматі, що забезпечує інтенсифікацію комунікативно-аналітичної співпраці в реальному часі, сприяючи її якісності, долучився і вікарій Дніпропетровської єпархії Української Православної Церкви архієпископ Новомосковський Євлогій, який за результатами загальнодержавного конкурсного відбору, проведеного у 2019 році, увійшов до першого складу Галузевої експертної ради з галузі знань 04 «Богослов’я», і, перебуваючи вже другий рік поспіль в епіцентрі подій, знаменних для формування культури якості в освітньо-науковому вимірі сьогодення нашої держави, спрямовує і свій науково-педагогічний досвід, набутий упродовж 12 років виконання послуху викладача у Київській духовній академії і семінарії УПЦ та 8 років викладання у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара, і власний аналітико-експертний ресурс, нарощений завдяки інтенсивному тренінгу з акредитації освітніх програм, на продуктивне сполучення традиції академізму, сформованої в Україні, зі світовими науково-освітніми інноваціями.

Учасників зібрання, націленого на обґрунтування дієвих моделей оцінювання якісності освітніх послуг, привітав Голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергій Миронович Квіт. Наголосивши на важливості компетентної акредитаційної експертизи освітніх програм, розроблених і запроваджених для здобувачів усіх ступенів вищої освіти за всіма спеціальностями, він привернув особливу увагу до проблематики співвіднесення науково-дослідницької та освітньо-педагогічних складових в освітньо-наукових програмах підготовки докторів філософії в усіх галузях знань.

На ключових індикаторах сформованості пізнавальних і комунікативних компетентностей PhD зосередився у своєму виступі Голова Секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Михайло Іванович Винницький.

Актуальні аспекти експертної діяльності в рамках акредитаційного процесу висвітлили заступники Голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, залучені до участі у вебінарі: про форми інтернаціоналізації роботи експертів науково-освітньої сфери розповіла Наталія Вадимівна Стукало, нещодавно обрана членом Ради директорів Міжнародної мережі агентств із забезпечення якості у вищій освіті (INQAAHE), а Олена Володимирівна Єременко та Андрій Петрович Бутенко проаналізували проблемні моменти підготовки висновка Галузевої експертної ради щодо можливості акредитації програм.

У ході обговорення шляхів пошуку ефективних відповідей на виклики сучасності, адресовані вищій освіті, архієпископ Новомосковський Євлогій підняв питання про необхідність такого вдосконалення освітніх програм підготовки бакалаврів і магістрів спеціальності «Релігієзнавство», що забезпечило б розширення можливостей їх працевлаштування, зокрема у загальноосвітніх навчальних закладах. Було ухвалено рішення щодо застосування потенціалу міждисциплінарної моделі проектування і здійснення освітнього процесу, спрямованого на формування фахових компетентностей релігієзнавців.

Інформаційний відділ
Дніпропетровської єпархії УПЦ