Додому Новини єпархії Доцент Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара архієпископ Новомосковський Євлогій отримав лист-подяку...

Доцент Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара архієпископ Новомосковський Євлогій отримав лист-подяку за роботу в галузевій експертній раді з галузі знань «Богослов’я» Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти

Доцент Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара архієпископ Новомосковський Євлогій отримав лист-подяку за роботу в галузевій експертній раді з галузі знань «Богослов’я» Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти

31 грудня 2020 року доцент Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара архієпископ Новомосковський Євлогій прибув у перший корпус ДНУ, щоб на кафедрі філософії, де вже восьмий рік він викладає і провадить науково-дослідницьку роботу, особисто отримати лист-подяку за понадрічну плідну працю у складі галузевої експертної ради з галузі знань 04 «Богослов’я» Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти від його Голови Сергія Квіта. Напередодні відзнака надійшла на адресу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара і стала для його керівництва одним із маркерів визнання, на загальнодержавному рівні, вагомості нарощення університетського кадрового ресурсу на напрямі реалізації пріоритету якісності як імперативу науково-освітнього поступу, що є важливим для вивірення ефективності і загальної стратегії розвитку найстарішого класичного університету Придніпров’я, і тактики дотримання відповідності ДНУ критеріям підтвердження статусу «національний», моніторинг якої проводиться Національним агенством із забезпечення якості вищої освіти у поточному академічному році.

До концептуально новітньої – орієнтованої на якісний вимір освітнього процесу – експертно-аналітичної діяльності за галузями знань, що провадиться у руслі здійснення державної політики щодо формування культури якості в науково-освітньому просторі України, вікарій Дніпропетровської єпархії Української Православної Церкви долучився 29 серпня 2019 року – в день, ознаменований формуванням галузевих експертних рад – основних осередків визначення галузево-функціональних індикаторів якісності, необхідних для проведення акредитаційної експертизи. Рішенням Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти кандидат богослов’я, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Пацан Василь Олексійович (Євлогій, архієпископ Новомосковський) був наділений повноваженнями члена галузевої експертної ради з галузі знань 04 «Богослов’я» за підсумками конкурсного відбору галузевих експертів, на участь у якому отримав благословення Блаженнійшого Онуфрія, Митрополита Київського і всієї України, виклавши у зверненні до Його Блаженства зміст пропозиції щодо висування власної кандидатури на цей загальнодержавний конкурс, що була надана вікарному архієрею пріснопам’ятним ректором найстарішого класичного університету Придніпровського регіону Миколою Вікторовичем Поляковим і підтримана Керуючим Дніпропетровською єпархією УПЦ Митрополитом Дніпропетровським і Павлоградським Іринеєм, почесним доктором ДНУ.

Щоб розвивати богословську науково-освітню сферу в рамках роботи в галузевій експертній раді з галузі знань 04 “Богослов’я” й ініціювати зрушення, націлені на обґрунтування і реалізацію, на засадах поєднання традиції українського академізму і європейських академічних інновацій, моделей якісної університетської освіти, зокрема у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара, владика Євлогій виконав низку підготовчих – щодо власне експертно-аналітичної діяльності – завдань, які спрямовувалися на осягнення акредитації як процедури встановлення підстав виявлення довіри (від лат. accredere — довіряти) до якісності освітнього процесу і його результатів, що декларується закладами вищої освіти при розробці і запровадженні освітніх програм. Доцент ДНУ, уповноважений визначати якісний рівень підготовки богословів у загальногалузевому масштабі, докладно вивчив теоретико-методологічне підґрунтя і загальний порядок акредитаційного оцінювання в обсязі, який передбачений спецкурсом, розробленим керівним складом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для членів галузевих експертних рад, та 15 жовтня 2019 року успішно склав підсумковий тест, отримавши сертифікат експерта освітніх програм, а 25 жовтня того ж року пройшов ефективний спеціальний тренінг, що забезпечив перенесення здобутих ним теоретичних знань про процедуру акредитації на практичний грунт і відпрацювання вмінь та навичок, необхідних для того, щоб її здійснити.

У такий спосіб архієпископ Євлогій набув готовності до виконання обов’язків члена галузевої експертної ради з галузі знань 04 «Богослов’я», у числі яких:

– визначення індикаторів якісності богословської освіти;

– протидія академічній недоброчесності і сприяння формуванню позитивного — покликаного забезпечити особистісне зростання і професійне становлення — освітнього середовища;

– захист права здобувачів на якісну освіту, побудовану на принципах довіри, відкритості та комунікації;

– подання законодавчих рекомендацій, націлених на вдосконалення вимог до системи забезпечення якості в науково-освітній сфері, вироблення критеріїв оцінювання освітніх програм та обгрунтування стандартів вищої освіти;

– участь у розробці критеріальної бази оцінювання освітньої діяльності та рейтингування закладів вищої освіти й у визначенні кваліфікаційних показників, обов’язкових для здобуття наукових ступенів, — загальних і передбачених за окремими галузями знань.

Інтегральною формою здійснення особистісно-діяльнісних імперативів, що у сукупності визначають місію галузевого експерта, є аналіз акредитаційних справ, сформованих за підсумками виїзної експертизи освітніх програм: він передбачає встановлення їх якісного виміру, де сполучаються різні вектори експертно-аналітичної діяльності – і верифікація теорії та методології підготовки фахівців у конкретній галузі знань, і з’ясування міри інформаційної відкритості науково-освітньої концепції, покладеної в основу професійного становлення в ній, і перевірку ефективності обґрунтованих і запроваджених практик формування загальних і фахових компетентностей, і апробацію програмних результатів навчання, й оцінка залучених людських та матеріальних ресурсів.

Реалізуючи чинне «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» в руслі орієнтації на ключові для сьогодення проблеми розвитку богословської науково-освітньої сфери й у відповідності із графіками акредитаційного процесу на 2019-2020 та 2020-2021 навчальні роки, що були сформовані Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, галузева експертна рада з галузі знань 04 «Богослов’я» за період із грудня 2019 року, коли, власне, розпочалась її аналітична робота, покликана забезпечити основний етап акредитації, і до кінця календарного 2020 року проаналізувала всі подані акредитаційні справи і підготувала за підсумками їх аналізу висновки, визначальні для остаточного визнання оцінюваних освітніх програм акредитованими чи неакредитованими. Плідно співпрацюючи із колегами – галузевими експертами у ході розгляду кожної із акредитаційних справ, архієпископ Новомосковський Євлогій конструктивністю своєї позиції, заснованої на глибокому розумінні проблематики взаємодії духовної і світської науки й освіти, та слушністю висловлених зауважень сприяв консолідації зусиль усіх членів богословської експертної ради для об’єктивного оцінювання розглянутих освітніх програм підготовки богословів, а відповідно, – і для ухвалення обгрунтованих і коректних висновків щодо можливості їх акредитації.

У листі-подяці, який Голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергій Миронович Квіт адресував члену галузевої експертної ради з галузі знань 04 «Богослов’я», доценту Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Василю Олексійовичу Пацану (Євлогію, архієпископу Новомосковському), зазначається:

«Від Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти висловлюю вдячність за плідну співпрацю і значний внесок у розвиток якості вищої освіти України. Завдяки високому рівню Вашої професійності нам разом вдається виконувати важливу місію – бути каталізатором позитивних змін у вищій освіті та формування культури її якості.

Від щирого серця дякуємо за фахову працю, а також сумлінність і об’єктивність, які виявляєте у повсякденній роботі члена галузевої експертної ради.
Переконані, що наші подальші спільні кроки, спрямовані на реалізацію суспільно значущої мети, – удосконалення вищої освіти, будуть результативними й ефективними».

Інформаційний відділ
Дніпропетровської єпархії УПЦ